Zaken Top
Image default
Zakelijke dienstverlening

5 Tips bij een nalatenschap

5 Tips bij een nalatenschap

Wanneer je een erfenis hebt aanvaard dan dien je de nalatenschap te gaan verdelen met eventuele andere erfgenamen die er zijn. Dit is vaak iets wat in het testament staat beschreven wie er dan welk deel gaat krijgen. Wanneer er geen sprake is van een testament dan wordt er door de wet bepaalt welk deel je gaat krijgen. Elke erfgenaam moet het wel eens zijn met de verdeling ervan. Heel soms moet de verdeling van spullen vastgelegd worden bij de notaris. U kunt ook informeren bij een vereffenaar nalatenschap. Is er in het testament een executeur benoemd? Dan zorgt deze voor de verdeling van de erfenis.

Vermijd het onterven

Wil je niet dat er conflicten in de familie komen die betrekking hebben op de nalatenschap? Probeer er dan voor te zorgen dat je niet iemand gaat onterven. Een kind heeft altijd recht op een deel van de nalatenschap van de ouder(s). Dit deel wordt vaak verkregen nadat de langstlevende is overleden. Elk kind heeft recht op een minimaal erfdeel. Het gebeurt met regelmaat dat juist kinderen die door de ouders zijn onterfd toch hun kindsdeel op gaan eisen via de rechtbank.

Stel een testament op

Wil je dat alles goed verloopt en dat er niet met een scheef oog gekeken wordt naar bepaalde mensen dan is het handig om de erfgenamen die er zijn allemaal gelijk te behandelen. Dit wil zeggen dat je ervoor zorgt dat ze allemaal een evenredig deel krijgen. Wil je dat het ene kind toch wat meer krijgt dan het andere kind? Dan kan je misschien beter een schenking bij leven doen.

Leg de verdeling van spullen die waardevol zijn vast

Wil je dat bepaalde spullen die je hebt bij bepaalde mensen terecht komen dan is het verstandig om dit vast te leggen op papier. Bespreek het ook met de erfgenamen hoe je de verdeling graag wilt hebben. Zo weten ook zij waar ze aan toe zijn en hoeft er na jouw overlijden geen onenigheid te ontstaan. Jij hebt ze immers al vertelt hoe je het graag wilt zien.

Kies zelf wie de erfenis gaat verdelen

Denk je dat er toch onenigheid gaat ontstaan of dat de verdeling niet zonder slag of staat verloopt dan is het raadzaam om zelf een executeur in de hand te nemen. Je moet deze dan wel in je testament benoemen dat diegene ervoor zorg gaat dragen dat het verdelen van de erfenis op de juiste manier zal gebeuren. Zorg er wel voor dat je een executeur in de arm neemt die je volledig vertrouwt.

Schakel een onafhankelijke taxateur of makelaar in

Soms heb je bepaalde onroerende zaken die je graag op waarde wilt laten schatten. Dit kan je het beste doen door een taxateur in te schakelen. Heb je bij de taxatie toch nog twijfels dan kan je altijd nog een second opinion aanvragen bij een andere taxateur. Zeker bij het bepalen van de waarde van een stuk grond of een woning is dit heel erg van belang om dit goed te regelen.