Zaken Top
Image default
Informatiediensten

Asset management: voordelen van het gebruik van technologie

Wanneer we het over onderhoudsbeheer hebben, bedoelen we de uitwerking van strategieën en processen die ervoor zorgen dat de uitrusting van het bedrijf in de best mogelijke conditie wordt gehouden. Het onderhoudsgebied is van fundamenteel belang voor de goede werking van de activa, en daarom is het van belang dat de beheerder steeds op de hoogte is van manieren om de prestaties van deze sector te verbeteren.

Wanneer goed gewerkt wordt, vermindert onderhoudsbeheer de kosten en zorgt het voor een langere levensduur van machines, aangezien het mogelijke storingen voorspelt en doeltreffende strategieën vaststelt voor de verzorging van dergelijke apparatuur.

En zoals op alle andere gebieden van de industrie kan (en moet) ook hier de technologie een grote bondgenoot zijn. Ontdek daarom hieronder de voordelen van de implementatie van een asset management software in jouw bedrijf!

1. Meer controle over de activa

Het gebruik van asset management software maakt een efficiëntere gegevensverzameling mogelijk, zowel van het activum als van de onderdelen ervan. Op die manier kan de beheerder zijn activa met grotere nauwkeurigheid optimaliseren en kennen via één enkel intelligent instrument, waardoor vervanging van uitrusting en onderdelen wordt vermeden.

De sensoren – aanwezig in deze digitale systemen – meten nauwkeurig de temperatuur, de trillingen en het energieverbruik van de apparatuur en sturen de gegevens naar de beheerder. Met deze informatie kan het team onverwachte fouten vermijden, aangezien het precies weet waar en wanneer reparaties moeten worden uitgevoerd.

 

2. Vermindering van verliezen

Storingen van industriële apparatuur veroorzaken enorme verliezen, maar die zijn te vermijden. Door de uitvoering van strategische acties, gekoppeld aan technologie, wordt het werk van de onderhoudsploeg planmatiger, assertiever en zuiniger.

Asset management software kan de onderhoudskosten met 60% en het aantal onverwachte storingen met 55% verminderen. Dit komt omdat het een sterke assertiviteit uitstraalt, gebaseerd op gegevenswetenschap. Bedrijven die data science koppelen aan onderhoudsbeheer kunnen de activiteit van hun activa verhogen en hun maximale prestaties bereiken.

 

3. Grotere betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is het vermogen van een voorwerp om zijn gespecificeerde functie uit te voeren onder vooraf vastgestelde voorwaarden gedurende een bepaald tijdsinterval. Met andere woorden, het is een maatstaf voor de prestaties van activa.

Als een onderneming de betrouwbaarheid van haar uitrusting wil verhogen, is het van essentieel belang dat zij gebruik maakt van een oplossing die het management in staat stelt de door het onderhoud uitgevoerde taken te controleren. Via gegevens die in real time beschikbaar zijn, houdt de asset management software het team op de hoogte van de werking van de assets en automatiseert preventieve acties, waardoor het onderhoudsbeheer wendbaarder en doeltreffender wordt.

 

4. Vermindering van fouten

Door de invoering van technologieën die in real time gegevens over de activa verzamelen en het informatiebeheer optimaliseren, wordt de operationele routine van de onderneming duidelijker en assertiever.

Op die manier kan de manager correctere beslissingen nemen op basis van reële en concrete gegevens die door het gebruikte instrument worden aangereikt. Daarnaast natuurlijk een betere controle over het materieel en een dynamischer en doeltreffender beheer.