Zaken Top
Image default
Zakelijke dienstverlening

Bedrijfsongevallen en letselschade in 2023

Bedrijfsongevallen vaakst in bouw, transport en horeca

In het afgelopen jaar werd een aanzienlijke toename in het aantal dodelijke incidenten op de werkplek gerapporteerd, waarbij 72 mensen het leven lieten, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 51 sterfgevallen in 2022. De sectoren met de hoogste aantallen overleden werknemers omvatten de handel, transport en horeca met 21 sterfgevallen, gevolgd door de industrie met 14 en de bouwnijverheid met 11, volgens de recente publicatie van het Nederlandse rapport van de Arbeidsinspectie. Deze patronen blijken consistent te zijn met de trends van voorgaande jaren.

Uit de analyse van 87 sterfgevallen gerelateerd aan werk, identificeerde de Arbeidsinspectie dat 15 daarvan het gevolg waren van medische aandoeningen zoals hartfalen of acute medische problemen op de werkplek. Deze gevallen zijn niet opgenomen in de statistieken voor arbeidsongevallen.

Zodoende bevestigt de Arbeidsinspectie dat er sprake was van 72 fatale incidenten. In 67 van deze gevallen was er een directe connectie met de arbeidsactiviteiten, terwijl 5 gevallen een andere achtergrond hadden, zoals zelfdoding. De bouwsector zag het hoogste aantal gewonden

Door proactieve inspecties tracht de Arbeidsinspectie misstanden aan te pakken. In het afgelopen jaar ontving ze 3.866 meldingen, waarvan 2.448 werden onderzocht en afgehandeld, een toename van 7 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Er werden in totaal 2.919 gewonden gemeld als gevolg van werkgerelateerde bedrijfsongevallen vorig jaar. Dit staat gelijk aan 33 slachtoffers per 100.000 banen, met de industrie, bouw, handel, transport en horeca als de sectoren met de meeste incidenten.

In verhouding tot het aantal werknemersbanen in 2022, was de bouwsector de meest getroffen branche met gemiddeld 111 slachtoffers per 100.000 werknemersbanen, gevolgd door de landbouwsector met 77 en de industrie met 71 slachtoffers per 100.000 banen. Misbruik van de regeling voor kennismigranten. Bovendien signaleert de Arbeidsinspectie misbruik en fraudegevoeligheid binnen de regeling voor het aantrekken van hoogopgeleide werknemers van buiten Europa.

Bij inspecties werden vaak ‘kennismigranten’ aangetroffen in banen zoals kappers, kabelleggers, schoonmakers, betonvlechters, payrollmedewerkers, horecawerkers of nagelsalonmedewerkers. Er waren zelfs situaties waarin deze hoogopgeleide werknemers niet werkten of werkten zonder dat ze een passend salaris ontvingen.

Bedrijfsongeval? Denk dan aan Schallenberg Letselschade!

Werkgevers verspreid over Nederland die geconfronteerd worden met loonschade, ook bekend als loonregres, vanwege ongevallen op de werkplek, hebben de mogelijkheid om beroep te doen op de expertise van Schallenberg Letselschade. Deze letselschadespecialisten bieden ondersteuning bij het claimen van compensatie voor extra gemaakte kosten. Zij richten zich op het verhalen van deze kosten op de partij die verantwoordelijk is voor de schade of op de verzekeraar van deze tegenpartij. Deze dienstverlening biedt een essentiële bron van juridische bijstand voor werkgevers die te maken krijgen met de financiële gevolgen van arbeidsongevallen, door ervoor te zorgen dat zij niet zelf opdraaien voor de kosten die voortvloeien uit dergelijke incidenten.

Loonschade of loonregres: Werkgevers let op!

loonschade of loonregres, is het essentieel voor werkgevers om de financiële impact van arbeidsongevallen op hun bedrijf volledig te begrijpen. De berekening van loonschade omvat niet alleen de directe kosten, zoals het doorbetalen van loon aan een werknemer die tijdelijk niet kan werken, maar kan ook indirecte kosten bevatten zoals het inhuren van vervangend personeel of verminderde productiviteit.

Schallenberg Letselschade staat klaar om werkgevers door dit complexe proces te leiden, met deskundig advies over hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen en compensatie kunnen verkrijgen voor de geleden schade. Met de juiste steun kan de financiële last van loonschade aanzienlijk worden verminderd, waardoor werkgevers zich kunnen richten op het welzijn van hun werknemers en het voortzetten van hun bedrijfsactiviteiten. Het is daarom van groot belang om actie te ondernemen en gebruik te maken van de beschikbare hulp om de gevolgen van arbeidsongevallen te beheersen en te minimaliseren.

Gratis letselschade quickscan voor loonschade

Tot slot biedt Schallenberg Letselschade de mogelijkheid voor een gratis letselschade quickscan. Deze service is ontworpen om individuen direct inzicht te geven in hun recht op schadevergoeding. Door gebruik te maken van deze quickscan, kunnen slachtoffers van ongevallen op een snelle en eenvoudige manier bepalen of hun zaak in aanmerking komt voor compensatie. Dit initiatief is uitermate nuttig voor zowel werkgevers als werknemers die te maken hebben gehad met een ongeval en zich in de initiële fasen van het herstelproces bevinden. Het biedt een eerste stap naar het verkrijgen van gerechtigheid en financiële steun voor de extra kosten die zijn ontstaan als direct gevolg van het ongeval. Schallenberg Letselschade zet zich in om slachtoffers te ondersteunen bij het navigeren door de complexe wereld van letselschadeclaims, te beginnen met deze toegankelijke en vrijblijvende beoordeling.

Gratis quickscan aanvragen
https://schallenberg-letselschade.nl/