Zaken Top
Image default
Personeelszaken

Waarom verzuimbegeleiding je kosten kan besparen

Vanaf het moment dat een werknemer zich ziekmeldt, kom je als ondernemer voor extra kosten te staan. Je bent in sommige situaties genoodzaakt om vervangend personeel in te huren of er blijft een deel van de werkzaamheden liggen waardoor je omzet misloopt. Maar ook op de langere termijn kan een zieke werknemer geld kosten. Met een goede verzuimbegeleiding voorkom je dat je met onnodige kosten wordt geconfronteerd.

Maak gebruik van een duidelijk verzuimprotocol

Met een goed werkklimaat probeer je al zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers niet prettig in hun vel zitten waardoor ze zich sneller ziek zullen melden. Maar je hebt als werkgever natuurlijk niet alles in de hand. Want ook als je er alles aan doet om de werkomstandigheden op de werkvloer zo goed mogelijk te regelen, kun je gezondheid niet altijd sturen. Maak de ziekmeldingsprocedure uit het verzuimprotocol toegankelijk en begrijpelijk zodat mensen geen moeite hebben zich ziek te melden. Te lang doorlopen met klachten kan ook langer, en wellicht onnodig, verzuim tot gevolg hebben.

Goede begeleiding tijdens het ziekteverzuim

Zowel de werknemer als de werkgever is gebaat bij een voorspoedig herstel en een goede verzuimbegeleiding. De werknemer kan dan weer gezond aan de slag, voor jou als werkgever betekent het dat je weer optimaal gebruik kunt maken van de arbeidscapaciteit. Je hebt daarnaast baat bij een voorspoedig herstel omdat je verplicht bent om het loon van de zieke werknemer twee jaar door te betalen.Als werkgever mag en wil je niet alles weten over de redenen van het ziekteverzuim. Maar je kunt wel je betrokkenheid tonen in de vorm van verzuimbegeleiding, door de zieke werknemer een berichtje te sturen dat er een afspraak met de bedrijfsarts gepland kan worden. Of aangeven wanneer er bepaalde administratieve handelingen verwacht worden. Je laat hiermee niet alleen zien dat je betrokken bent bij het herstelproces. Je volgt hiermee ook de juiste stappen in de verzuimbegeleiding waarbij je er alles aan doet om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Doe je dit niet en leg je bovendien deze stappen niet goed vast dan kun je hier in het kader van de Wet verbetering poortwachter zelfs boetes voor krijgen.

Inventariseer het verzuim binnen je bedrijf

Een andere vorm van verzuimbegeleiding heeft een preventief karakter. Aan de hand van de regelmaat en de duur van de ziekmeldingen binnen je bedrijf is het mogelijk dat je een bepaald ritme opmerkt. Hoeveel werknemers van dezelfde afdeling melden zich ziek en wat is over het algemeen de aard van de klachten? Als mensen vaak hoofdpijn hebben, is het misschien noodzakelijk om te kijken naar de atmosfeer in de ruimte waar zij werken. Of misschien ligt het aan de akoestiek. Kan het zijn dat de werkdruk te hoog is en hebben je werknemers daardoor teveel stress die zich uiteindelijk uit in ziekteverzuim? Ook hierin kun je mensen begeleiden. Kijk naar oplossingen om de werkdruk op de afdeling te verminderen of biedt in bepaalde gevallen een alternatieve functie binnen het bedrijf aan. Een tevreden werknemer komt met plezier werken en meldt zich alleen ziek als het echt nodig is. Ook hierdoor bespaar je met preventieve verzuimbegeleiding op de kosten.