Zaken Top
Image default
Kleine bedrijven

Wat is een NEN 3140 keuring en waarom is het nodig?

De NEN 3140 is een norm die van toepassing is op elektrische installaties en apparatuur. Deze norm bepaalt de eisen waaraan elektrische installaties moeten voldoen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Een NEN 3140 keuring is een keuring van de elektrische installaties en apparatuur om te controleren of deze voldoen aan de NEN 3140 norm.

Waarom is een NEN 3140 keuring nodig?

Een NEN 3140 keuring is nodig om ervoor te zorgen dat de elektrische installaties en apparatuur veilig zijn voor werknemers om mee te werken. Bij een NEN 3140 keuring wordt de installatie of apparatuur gecontroleerd op verschillende aspecten, zoals de aarding, de isolatieweerstand en de beveiliging. Als blijkt dat de installatie of apparatuur niet aan de norm voldoet, dan moeten er maatregelen genomen worden om de veiligheid te waarborgen.

Wanneer moet een NEN 3140 keuring worden uitgevoerd?

Een NEN 3140 keuring moet worden uitgevoerd wanneer elektrische installaties en apparatuur voor het eerst in gebruik worden genomen. Daarnaast moet er periodiek een NEN 3140 keuring worden uitgevoerd om te controleren of de installatie of apparatuur nog steeds aan de norm voldoet. Hoe vaak de keuring moet worden uitgevoerd, hangt af van het type installatie of apparatuur en de omstandigheden waarin deze worden gebruikt.

Wat gebeurt er tijdens een NEN 3140 keuring?

Tijdens een NEN 3140 keuring wordt de elektrische installatie of apparatuur gecontroleerd op verschillende aspecten, zoals de aarding, de isolatieweerstand en de beveiliging. Daarnaast wordt er gekeken naar de bediening, de kabels en de aansluitingen. Als blijkt dat de installatie of apparatuur niet aan de norm voldoet, dan worden er maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen.

Wie voert een NEN 3140 keuring uit?

Een NEN 3140 keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige persoon of bedrijf zoals Houtman Elektrotechniek. Het bedrijf moet gecertificeerd zijn om de keuring uit te voeren. De deskundige persoon of het bedrijf moet beschikken over de juiste kennis en apparatuur om de keuring op een juiste manier uit te voeren.

Een NEN 3140 keuring is nodig om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparatuur veilig zijn voor werknemers om mee te werken. Tijdens de keuring wordt de installatie of apparatuur gecontroleerd op verschillende aspecten, zoals de aarding, de isolatieweerstand en de beveiliging. Een deskundige persoon of bedrijf voert de keuring uit om ervoor te zorgen dat deze op een juiste manier wordt uitgevoerd.